TRAFIK ISARETLERI 22.06.2024 13:15 (UTC)
   
 
Trafik İşaretleri

Trafik İşaretleri
İki taraftan daralan kaplama
Levhanın anlamı: İlerde daimi (köprü, menfez gibi) veya arıza nedeniyle kaplamanın her iki taraftan daralmış olduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara ( geçme yasağı, hız kısıtlaması, karşıdan gelene yol ver gibi) uyulur.
Soldan daralan kaplama
Levhanın anlamı: İlerde kaplamanın daimi veya arıza nedeniyle soldan daraldığı bildirilir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur.
Sağdan daralan kaplama
Levhanın anlamı: İlerde kaplamanın daimi veya arıza nedeniyle sağdan daraldığı bildirilir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur.
Açılan köprü
Levhanın anlamı: Karayolu üzerindeki trafiğin zaman zaman durdurulduğunu, açılabilen köprü bulunduğunu gösterir, yavaşlanıp durulur.
Deniz veya nehir kıyısında biten yol
Levhanın anlamı: Karayolunun bir nehir, göl ve başka bir deniz kıyısına gittiğini bildirir. Kıyıya paralel başka bir yola dönülmesi ve kıyıda son bulması mümkündür. Yavaşlanıp durulur, yol durumuna göre hareket edilir.
Kasisli Yol
Levhanın anlamı:
Kasisli yola girileceğini bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

Trafik İşaretleri
Kamyon giremez
Levhanın anlamı: İKamyonların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir. Kamyon sürücülerinin bu yola girmemeleri gereklidir.
Otobüs giremez
Levhanın anlamı: İOtobüslerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir. Otobüs sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.
Mopet giremez
Levhanın anlamı: Mopetlerin (motorlu bisiklet) bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir. Motorlu bisiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.
Kontrolsüz demiryolu geçidi en az iki hat
Levhanın anlamı: İlerde daimi (köprü, menfez gibi) veya arıza nedeniyle kaplamanın her iki taraftan daralmış olduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara ( geçme yasağı, hız kısıtlaması, karşıdan gelene yol ver gibi) uyulur.
Karşıdan gelene yol ver
Levhanın anlamı: İki yönlü taşıt yolunun daimi veya arıza nedeniyle (köprü, menfez geçit, kayma, çökme gibi) iki aracın emniyetle geçemeyeceği şekilde dar olduğu yerlerde, karşı yönden gelen araca geçiş sağlanması gerektiğini bildirir. Karşı yönden gelen araç dar kesimi geçtikten sonra yola devam edilir.
Dur
Levhanın anlamı: Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir. Kavşak girişinde durulur. Anayoldan gelen araçlar varsa ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra, harekete geçilerek kavşağa girilir.
Dönüş adası ek levhası
Levhanın anlamı: Ana trafik akımından sağa dönüşle ayrılan trafiği korumak amacıyla düzenlenen dönüş adalarında ve benzerlerinde kullanılan, ileri ve sağa mecburi yön veya sağa ve sola mecburi yön levhalarının anlamını ve etkinliğini arttırır.

Trafik İşaretleri
Dönel kavşak yaklaşımı
Levhanın anlamı: Kİlerde trafiğin bir ada etrafında döndürülmek suretiyle diğer yollara dağıtıldığı dönel kavşak bulunduğunu bildirir.Kavşağa yaklaşırken hız azaltılır, ilk geçiş hakkı dönel kavşak içindeki araçlara verilir.
Kontrollü demiryolu geçidi
Levhanın anlamı: İlerde bariyer veya benzeri bir teçhizatla kontrollü demiryolu geçidi (hemzemin geçidi) bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur. Demiryoluna gelince ışıklı ve sesli talimatın vereceği DUR emrinde durulur.
Kontrolsüz demiryolu geçidi
Levhanın anlamı: İlerde, bariyer veya benzeri bir teçhizatla kontrollü olmayan demiryolu geçidi (hemzemin geçit) bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur. Demiryoluna gelince durulur, demiryolu kontrol edildikten sonra geçilir.
Sola tehlikeli viraj
Levhanın anlamı: İİlerde sola dönemeçli yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve park etme yasağına uyulur.
Sağa tehlikeli viraj
Levhanın anlamı: İİlerde sağa dönemeçli yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve park etme yasağına uyulur.
Sağa tehlikeli devamlı virajlar
Levhanın anlamı:
İlki sağa olmak üzere tehlikeli devamlı virajlı yol kesimine girileceğini bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

Trafik İşaretleri
Yandan rüzgar
Levhanın anlamı: Yol eksenine dik olarak esen rüzgarın, yoldaki trafiği etkileyebilecek şiddette olduğunu bildirir. Yarma, tünel ve orman çıkışları gibi yerlerde hız azaltılır, direksiyon sıkıca tutulur.
Anayol- tali yol kavşağı
Levhanın anlamı: İlerde, anayolla sağdan birleşen tali yol kavşağı bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, tali yoldaki araçlara dikkat edilerek geçilir.
Anayol-tali yol kavşağı
Levhanın anlamı: İlerde; anayolla soldan birleşen tali yol kavşağı bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, tali yoldaki araçlara dikkat edilerek geçilir.
Sağdan anayola giriş
Levhanın anlamı: Bölünmüş yollarda ve köprülü kavşaklardaki tek yönlü olarak akan trafiğe, bağlantı yoluyla sağdan dahil olduğunu bildirir. Bağlantı yolundaki araçlara dikkat edilerek geçilir.
Soldan anayola giriş
Levhanın anlamı:
Bölünmüş yollarda veya köprülü kavşaklarda tek yönlü olarak akan trafiğe, bağlantı yoluyla soldan dahil olduğunu bildirir. Bağlantı yolundaki araçlara dikkat edilerek geçilir.

İl sınırı Levhası
Levhanın anlamı: Levhada adı yazılı il sınırına girildiğini bildirir.


Meskun Mahal
(Yerleşim Birimi)

Levhanın anlamı:
Takip edilen yol güzergahındaki il, ilçe, bucak ve köy olarak meskun mahallere girildiğini bildirir, meskun mahal şartlarına uyulması gerektiğini hatırlatır. Ayrıca girilen meskun mahalinin nüfus unu ve rakamını gösterir.

Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı

Levhanın anlamı: Motorlu taşıtların yararlanacağı yolun başladığını bildirir.

Yaya Geçidi

Levhanın anlamı: Yaya geçidinin bulunduğu yere gelindiğini bildirir. İlk geçiş hakkının karşıya geçen veya geçmek isteyen yayalara verilmesini hatırlatır.

Hastane

Levhanın anlamı: Hastaneye yaklaşıldığını bildirir. Hastanenin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönünde, 5 metrelik mesafe içinde park edilmesi gerektiğini hatırlatır.
Tek Yön
Levhanın anlamı:
Yolun, ok yönünde tek yönlü olduğunu bildirir.

Trafik İşaretleri

İleri çıkmaz yol

Levhanın anlamı: Yolun ileride çıkmaz olduğunu bildirir. Bu yol girildiği taktirde, geri dönmek için yapılacak manevraların tehlikeli olabileceğini hatırlatır.

Meskun mahal sonu
Levhanın anlamı: Girilen meskun mahalden çıkıldığını ve meskun mahal şartlarının sona erdiğini bildirir.

Coğrafi bilgi levhası

Levhanın anlamı: Karayolu ileirtibatı olan geçit, göl, ırmak ve dağ gibi coğrafi unsurları yoldan yararlananlara tanıtır.

Okul geçidi

Levhanın anlamı: Okul geçidinin bulunduğu yere gelindiğini bildirir.İlk geçiş hakkının karşıya geçen veya geçmek isteyen öğrencilere verilmesini hatırlatır.
Kontrolsüz kavşak
Levhanın anlamı: İlerde; polis veya ışıklı trafik işaret cihazıyla kontrollü olmayan kavşağın bulunduğunu bildirir.KAvşağa yaklaşırken hız azaltılır, iilk geçiş hakkına uyulur.
Tünel yaklaşımı
Levhanın anlamı:
İlerde bulunan tünele yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

Trafik İşaretleri
 Engel İşareti
 Levhanın anlamı: Yapım, bakım ve onarım yapılan yol kesimlerinde, trafiğe kapalı şerit veya şeritleri bildirir. Bu kesimlerden geçerken diğer işaretlerle bildirilen ve konulan kısıtlama ve yasaklara uyulur.
Kavşak ve geçit yaklaşım levhaları
Levhanın anlamı: Levhaların üzerinde belirtilen mesafeler sonunda, bir kavşak veya demiryolu geçidinin bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, kavşakta veya demiryolu geçidinde ilgili diğer levhalarda açıklandığı şekilde hareket edilir.
Kontrolsüz demiryolu geçidi tek hat
Levhanın anlamı: Tek hatlı bir demiryolu geçidine gelindiğini ve ilk geçiş hakkının demiryolu taşıtlarına verilmesi gerektiğini bildirir.
Tehlikeli viraj yön levhası
Levhanın anlamı: Daha önce tehlikeli viraj levhasıyla bildirilen ve görüş mesafesi kısa, yarıçapı dar olan dönemece girildiğini ve dönemecin yönünü bildirir. Olası tehlikelere karşı dikkatli olunmasını hatırlatır.

Kavşak öncesi şerit seçimi levhası

Levhanın anlamı: Çok şeritli yollarda kavşak yaklaşımlarında gidilecek yöne göre uygun şeride girilmesini bildirir.
Türkiye devlet sınırı levhası
Levhanın anlamı:
Karayolu ile Türkiye' ye gelenlere sınır kapılarımıza geldiklerini bildirir.

Trafik İşaretleri
Motosiklet Giremez
Levhanın anlamı: İlki sola olmak üzere tehlikeli devamlı virajlı yol kesimine gidileceğini bildirir.Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.
Ana Yol- Tali yol Kavşağı
Levhanın anlamı: İlerde anayol ile kesişen tali yol kavşağının bulunduğunu bildirir. Hız alatılır, tali yollardaki araçlara dikkat edilerek geçilir.
Yaya Giremez
Levhanın anlamı:
Yolun her iki yönde motorlu taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu (motosiklet dışında) bildirir.
Köprü Yaklaşım Levhası
Levhanın anlamı: Köprüye gelindiğini bildirir. Köprünün sağ ve sol korkuluğuna monte edildiği için genişliği hakkında bilgi verir. Köprü korkuluğunun görülmesini sağlar.
Refüj Başı Ek Levhası
Levhanın anlamı: Bölünmüş yollarda refüjde açılan aralıklarda, refüj başına konulan " sağdan gidin
İki Yönlü Trafik
Levhanın anlamı: Genel olarak bölünmüş bir yolda, iki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Normalde tek yönlü bir yolun geçici olarak iki yönlü trafiğe açılmış olduğunu gösterir. Diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

Trafik İşaretleri
Tehlikeli Eğim (iniş)
Levhanın anlamı: İniş eğimli yol kesimine girileceğini bildirir.İniş eğimli kesimde, çıkışta kullanılan
vitese inmek için hız azaltılır, uygun vitese geçilir.
Tehlikeli Eğim (çıkış)
Levhanın anlamı: Çıkış eğimli yol kesimine girileceğini bildirir.Çıkış eğimli kesimi rahat çıkmak için uygun vitese geçilir, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur.
El Arabası Giremez
Levhanın anlamı: El arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir. El arabası sürenlerin bu yola girmemesi gerekir.
Taşıt Giremez
Levhanın anlamı: Bölünmüş yollarda refüjde açılan aralıklarda, refüj başına konulan " sağdan gidiniz" levhasının anlamını ve etkinliğini arttırır.iz" levhasının anlamını ve etkinliğini arttırır.
Sola Tehlikeli devamlı virajlar
Levhanın anlamı: İlki sola olmak üzere tehlikeli devamlı virajlı yol kesimine gidileceğini bildirir.Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.
Motosiklet Dışında Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
Levhanın anlamı:
Yolun her iki yönde motorlu taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu (motosiklet dışında) bildirir.
 
  cumali YAKAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

powered by cumali YAKAR
 

cumali YAKAR'ın özel web sitesindesiniz. Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol